User Rating:  / 13
PoorBest 

Agar koi Aurat kise "Janwar" yah Mard ka Khass hissa yah koi lakri yah ungli yah koi "cheez" apne khass hisse yah Mushtaar ke hisse mei dhakil karee taab bhi gusul fard na hoga basharte maani na nikle .......

Ilm ul Fiqah - Page no : 119

scroll back to top