User Rating:  / 0
PoorBest 

Hanafioo ke tarah - Mirza ke Nasdeeq bhi Witr ke Namaz ek (one) nahi hai, iske nasdeeq 3 rakah se kaam witr nahi hai .

 

 

Fiqah Ahmediyaa

 

Mirza ke Witr ke namaz

Mirza ke Witr ke namaz 2

 

Mirza ke Witr ke namaz 3

 

 

scroll back to top