User Rating:  / 1
PoorBest 

HAZRAT UMAR KA KIA HUKUM THAA 11 RAKAT YAH 20 RAKAT ?

 

Khon hai jo ajj bhi Hazrat Umar ki iss hukum par chal raha hai.

 

Isme Hazrat Umar bhi Khattab ka Hukum ke saath 11 rakah ke Alfaaz mil rahe hai . Khud dekh leh Hazrat Umar ne hukum diaa Hazrat Tameem Ad Dari RZ aur Hazrat Ubaih bin Kaab RZ ko ki vo logo ko 11 Rakah padayee.

So iss hukum par ajj bhi alhumdolillah Ahlehadeeth amaal paaira hai . Jo log Hazrat Umar par yeh bohtaan lagate hai ki unhone 20 rakah ka hukum diaa , unko chaeye ke humaree tarah vo 20 rakah ke saath unki zaban se mubarak se hukum pesh kare sahi sanad ke saath.

 

 

 

Rivayat Number 248 - Yeh rivayat jisme 23 ka zikr mil raha hai , isme alfaaz par ghoor karee .. "Log padhte thea Hazrat Umar ke dhor me".
a) Log se muraad khon hai ?
b) Jese uper wale rivayat (247) mei hukum sabit kia, kia isme Hazrat Umar bin Khattab se hukum 23 sabit ho raha hai ?

Aur sabse baadi jaara yeh rivayat Munqate hai aur iss cheez ko khud Ahnaf ke baade scholar Imam Ainee apni kitab mei likhte hai jo rivayat kar raha hai Yazid Bin  Ruman yeh munqate hai. Umdatul-Qaree Volume 11 page 127 published by Darul-Fikr.
Molvi Nimawee Hanafee ne bhi tasleem kia ke Yazid Bin ne Hazrat Umar ka dhoor nahi paaya Athaarus-Sunan Marginal notes page 253.

scroll back to top