User Rating:  / 4
PoorBest 

Halala Karne wale par Lanat aur Hazrat Umar ka farman ki Halala karne aur karwane ko Rajam karoo

 

 

a) Hazrat Khabeesa bin Jabar RA farmate hai ke Hazrat Umar RZ ka irshaad hai. Mere pass koi Halala karne

    wala yah wa khaas jis ke liye Halala ki gaya hai . Laaya gaya tho mein usko Sangsaar karoonga.

 

b) Hazrat Ibn Umar RZ rivayat karte hai ke ALLAH Tala ne Halala karne wale aur jis ke liye Halala kia gaya  

    hai uss par lanat farmaye.

 

c) Hazrat Ali RZ farmate hai ke Rasoolullah ne irshaad farmaya :ALLAH Tala Halala karne wale par aur uss 

    par jiske liye halala ki gaya hai lanat farmate hai.

 

 

 

 

scroll back to top